Logo de bedrijfsvoerings partner
Het cijfer 1

Dichtbij: dat zijn we

Onze collega’s in de gemeentelijke organisaties weten dat wij er zijn. Wij werken letterlijk in de gemeentehuizen, zij aan zij met onze collega’s van beleid en uitvoering. Omdat wij dichtbij zijn, weten wij wat er speelt binnen de gemeenten. Zowel in de organisatie, in het bestuurlijke domein als in de drie lokale samenlevingen. Daardoor bieden we als De BedrijfsvoeringsPartner passende ondersteuning aan de opgaven van onze drie gemeenten.

Het cijfer 2

Aandacht: dat geven we

Onze kracht en kwaliteit zit in onze medewerkers. Professionele en persoonlijke erkenning én ontwikkeling zijn bij ons heel belangrijk. Wij vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn. Dat betekent dat we aandacht hebben voor onze mensen. Voor hun persoonlijke omstandigheden, functioneren en professionele ontwikkeling. Samen zijn we meer dan de som der delen. En dat vraagt aandacht. Aandacht voor elkaar. Aandacht om daar in te investeren. En blijvend op in te zetten.

Het cijfer 3

Ontwikkeling: dat bieden we

We zijn gericht op ontwikkeling. Ontwikkelingen in de wereld om ons heen die van invloed zijn op onze organisatie, zodat we kunnen meebewegen. Ontwikkelingen bij onze drie gemeenten, zodat we onze dienstverlening optimaal kunnen houden. Ontwikkeling binnen onze vakgebieden, op alle facetten van de bedrijfsvoering en op alle niveaus in de organisatie. Zodat we in staat zijn om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Het cijfer 4

Zakelijk: dat zijn we

Een professionele organisatie vraagt ook een zakelijke inslag. En goede afspraken met onze opdrachtgevers, de gemeenten. Met een heldere overeenkomst over onze producten en diensten en het niveau dat daarbij hoort. En natuurlijk over kosten en opbrengsten: we meten wat we doen en koppelen dat aan onze afspraken.

Zakelijk zijn vraagt ook om helderheid onderling. Elkaar op een constructieve, opbouwende manier aanspreken. Daarmee creëren we samen een sfeer waarin dat heel gewoon en veilig is. Als collega’s en als mens willen we er voor elkaar zijn.

De BedrijfsvoeringsPartner werkt met veel plezier voor